logo Klubu zdraví22.1.2017 neděle 10:15 Útěchov, trasa směr Vranov a okolí do Blanska.délka vycházky cca 10 km, sraz je u zastávky MHD.
Vycházka se uskuteční jen pokud nebude moc mrznout.
Těší se na Vás Karel Dobeš (603 301 543) a Standa Veverka (605 971 733).
Operativní změny budou zveřejňovány na těchto stránkách nebo facebooku KZ. Zobrazit celý článek »

admin dne 18.1.2017

Při pozorném čtení Bible není možné přehlédnout, že už od počátku existence křesťanské církve představovali první křesťané (stejně jako Ježíš) svou víru v návaznosti na víru a náboženskou praxi židovského národa. Své přesvědčení o tom, že právě Ježíš je zaslíbeným „Mesiášem“, vyvozovali z hebrejských Písem, která jsou dnes známá jako Starý zákon. A právě proto je pochopení těchto „židovských kořenů“  velmi důležité pro lepší pochopení křesťanské zvěsti.

Od podzimu roku 2016 probíhají v modlitebně na Střední ulici každou středu pravidelná setkávání nad Biblí, která se věnují právě tématu „Židovské kořeny křesťanské víry“. Zvukové záznamy jednotlivých přednášek kazatele Oldřicha Svobody jsou nyní k dispozici v našem archivu: ZDE.

tom dne 15.1.2017

logo Klubu zdravíVýzva k proměně, nebo sebezničení. Jak řešit konflikt? Přednáší Karel Kloda. Čtvrtek 9. února 2017 v 18 hod. Střední 10, Brno, malý sál Zobrazit celý článek »

tom dne 14.1.2017

Přijměte prosím pozvání na benefiční koncert. Vstupným pomůžete rodině Matěje zvládat jeho boj o život. Vice o Matějovi na stránce www.promateje.cz.

Koncert se uskuteční 19.ledna 2017 18:45 ve Společenském centru SÝPKA Brno-Medlánky, Kytnerova 1a.

Vystoupí Roman Horký z Kamelotu, Bounty + host a Přístav.

Vstupné 190 Kč dospělí a 120 Kč děti do 15 let. Vstupenky na http://koncert.promateje.cz a v brněnských předprodejích. Případnou platbu vstupenek prosíme předem převodem nebo platební kartou na sbírkový účet 123123/0100. Po zaplacení zašleme e-mailem vstupenku na Vaše jméno. Sedadla v sále nejsou číslována. Oblečení neformální. Budeme rádi, pokud o koncertě řeknete svým přátelům. Více v pozvánce zde.

Benefiční koncert ze podpory MČ Brno-Medlánky a rádia Signál. Zobrazit celý článek »

tom dne 14.1.2017

Rádi bychom pozvali všechny, kteří:
– stráví rádi večer s dětmi ve sborovém společenství
– zavzpomínají na svá dětská léta díky hudbě
– pomohou nám zazpívat si
Pokud alespoň jeden bod splňujete, jste srdečně zváni na Dětský zpěvavý večer

21. 1. 2017 v 16.00 hodin na Střední 10 v modlitebně CASD. Zobrazit celý článek »

tom dne 7.1.2017


Sbor – Jób 5,17
„Věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá; kázeň Všemocného neodmítej.“

Diakonie – Jób 5,18 „On působí bolest, ale též obváže rány , co rozdrtí, vyléčí svou rukou.“

Sobotní škola – Žalmy 25,4 „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.“

Mládež – Izajáš 59,1 „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.“

Finance – Matouš 11,28 „Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“

Služba žen – Skutky apoštolů 13,47 „Vždyť Pán nám přikázal: ‚Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.‘“

Děti – Přísloví 23,17 „Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny.“

tom dne 7.1.2017

Zde si je možné přečíst modlitební průvodce Aliančního týdne modliteb 2017, který je cele zaměřen na děti. Kromě modlitebního průvodce pro sbory je připraven také speciální výzva pro mládeže ve spolupráci s hnutím Modlitby 24-7.  Bližší informace o všech materiálech naleznete na webu ČEA. Termíny a místa přednášek v Brně jsou dále v článku.

Zobrazit celý článek »

tom dne 3.1.2017

7.1.2017 9:00 KS Omega (Musilka) – Brno Husovice Zobrazit celý článek »

tom dne 28.12.2016

Děti ze sborů Střední, Lesná a přátelé vás zvou na opakování muzikálu „Krajina obrů“ do Lažan.

Sobota 14.1.2017 18:00 hodin Kulturní dům Lažany Zobrazit celý článek »